Karavan za klimu

Ukupno potrebno volontera : 4

Pozicija Karakteristike Video

Novosadaski volonterski servis i Kancelarija za mlade grada novog Sada vas pozivaju da volonterski učestvujete  u projektu Karavan za klimu – Svi aktivni u borbi protiv klimatskih promena!

Vreme volontiranja: 3-4 puta u periodu od 25.05. do 04.06. 4-6 sati dnevno

Rok za prijavu: 21.05.2018. u 14 časova

Projekat je osmislio i sproveo Francuski institut u Srbiji i Ambasada Francuske u Srbiji zajedno sa lokalnim akterima (opštinama, gradovima, građanskim društvom). 

Konkretno, to je putujući projekat koji prolazi kroz gradove naše zemlje i između ostalog interaktivnom izložbom ukazuje na loš uticaj otpada na okolinu.

Pozivamo volontere koji će kroz kraću pripremu biti obučeni da budu vodiči kroz interaktivnu izložbu - demionstacija na solarnim panelima, demonstratori na eksponatima i sl.

U nekoliko navrata, volonteri će kroz izložbu voditi đake osnovnih i srednjih škola i na taj način steći iskustvo u javnom nastupu, ekološkim pitanjima i radom prirodnjačkog muzeja gde se izložba odvija.

Sva dodatna pitanja možete uputiti na email office@nvs.rs ili na kzmnovisad@gmail.com

Više o projektu možete naći na: http://www.institutfrancais.rs/karavan-za-klimu-na-festivalu-nauke-nauk-nije-bauk/

 

Naziv volonterske pozicije

Vodič kroz izložbu „Život smeća“

Broj volontera koji su potrebni

4

Organizator volontiranja

Uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada, Kancelarija za mlade

Mesto volonterskog angažmana

Priorodnjački muzej, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Radnička 20, Novi Sad

Trajanje angažmana

Od 25.05.2018 do 04.06.2018.

Volonteri bi bili angažovani nekoliko puta nedeljno, u zavisnosti od želja i mogućnosti, u dve smene od 4-6 sati.

Uzrast volontera

18+

Cilj/svrha volonterskog angažmana

Podrška realizaciji putujućem projektu „Karavan za klimu – Svi aktivni u borbi protiv klimatskih promena!“ a koji je osmislio i sproveo Francuski institut u Srbiji i Ambasada Fransucke u Srbiji zajedno sa lokalnim akterima (opštinama, gradovima, građanskim društvom).

Više o projektu na: http://www.institutfrancais.rs/karavan-za-klimu-na-festivalu-nauke-nauk-nije-bauk/

Opis volonterskih aktivnosti – dužnosti i odgovornosti

Volonteri će se putem materijala prethodno upoznati sa interaktivnom izložbom, a zatim bili domaćini i vodiči učenicima srednjih i viših razreda osnovnih škola, demonstratori na eksponatima, vođe radionice sa solarnim panelima i društvene igre velikog formata.

Potrebne kvalifikacije (veštine i znanja)

Poželjne su dobre komunikacijske sposobnosti ali nisu presudne za angažman.

Očekivani rezultati volonterskog angažmana

Povećan stepen znanja o problemu otpada kod učenika osnovnih i srednjih škola u Novom Sadu.

Supervizor – kontakt osoba

Mirjana Bumbić – kzmnovisad@gmail.com

Šta volonteri dobijaju?

- Pripremni sastanak

- Novo iskustvo

- Osveženje tokom angažmana

-  Potvrda o volonterskom angažmanu

-  Besplatno učešće na obukama u okviru programa Novosadskog volonterskog servisa

Prijave

Prijave se popunjavaju na linku novosadskog volonterskog servisa:

https://www.nvs.rs/ponuda-karavan-klima

 

Odabrani volonteri će blagovremeno biti pozvani na pripremni sastanak.

*Svi izrazi koji se koriste u ovom dokumentu u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.