13. Vojvodina gitar fest

Ukupno potrebno volontera : 15

Pozicija Karakteristike Video

KO -  Asocijacija gitarista Vojvodine https://agv.org.rs/ sa partnerima
ŠTA - 13. Vojvodina guitar fest – takmičenje, koncerti, seminari, panel
pokrenut 2007.godine, Festival danas predstavlja stručnu i profesionalnu manifestaciju koja
svake godine okuplja gitariste svih profila i uzrasta/
KADA -  04 - 08. april 2019.
GDE - Muzička škola „Isidor Bajić“ - OPENS - Reformatorska crkva - Kulturna stanica Eđšeg

KAKO - Uz podršku NVS, OPENS, Uprave za kulturu Grada Novog Sada, Pokrajinskog
sekretarijata za kulturu

Ukoliko ste zainteresovani da svoje volontersko iskustvo upotpunite znanjima iz oblasti organizacije i menadžmenta u kulturi, susretima sa umetnicima iz celog sveta, a da pritom učestvujete u kreiranju kvalitetnije i raznolike kulturne scene Novog Sada, Vojvodina guitar fest je pravo mesto za vas!

Tražimo sve one kojima ne manjka motivacije, entuzijazma i odgovornosti i koji žele da se priključe organizacionom timu Festivala.

Više detalja možete pronaći u sekciji "Karaktersitike"

Prijave se mogu vršiti najkanije do utorka, 02.04. do 14:00 (ili do popune mesta).

Naziv volonterske pozicije

13. Vojvodina guitar fest

Broj volontera koji su potrebni

15

Organizator volontiranja

Asocijacija gitarista Vojvodine

Mesto volonterskog angažmana

Novi Sad

- Muzička škola „Isidor Bajić“
- Prostorije OPENS-a
- KS Eđšeg

- Reformatorska crkva

Trajanje angažmana – format

05.04 – 08.04.2019.

5-6 sati dnevno, precizno vreme angažmana će biti definisano na pripremnom sastanku

Uzrast volontera

15+

Cilj/svrha volonterskog angažmana

Volonterska podrška će biti oslonac realizaciji 13. Vojvodina guitar festa i promociji Grada Novog Sada kao mesta mladosti i umetnosti.

Opis volonterskih aktivnosti – dužnosti i odgovornosti

Volontiranje podrazumeva nekoliko grupa aktivnosti:

- Domaćin festivala

Pružanje informacija za takmičare i goste festivala

Informativno orijentaciona podrška umetnicima koji nastupaju

- Logistika

Tehnička podrška u pripremi prostora i tehnike, podrška u realizaciji takmičenja učenika, majstorskih radionica i koncertnih aktivnosti, organizacija panela

- Redakcija

Intervju sa gostima Festivala, fotografisanje i postavljanje objava

Precizna podela poslova će biti definisana na pripremnom sastanku pred realizaciju Festivala.

Potrebne kvalifikacije (veštine i znanja)

Prijatnost u komunikaciji, ažurnost tokom realizacije događaja, komunikativnost i vedar volonterski duh

Očekivani rezultati volonterskog angažmana

Prijatna atmosfera tokom celog Festivala konferencije, uspešno realizovana manifestacija. Predstavljeni mladi umetnici

Supervizor – kontakt osoba

Raško Radović – 064/15-26-706

Šta volonteri dobijaju?

- Pripremni sastanak pred realizaciju

- Novo iskustvo i poznanstva

- Potvrda o volonterskom angažmanu

- Priliku da se upoznaju sa vodećim imenima u svetu klasične gitare danas

- Osveženje tokom angažmana

- Promotivni materijal organizatora

- Iskustvo u radu na velikim manifestacijama klasične muzike

Prijave

Prijave se popunjavaju na linku:

https://www.nvs.rs/ponuda-vojvodina-gitar-fest-13https://www.nvs.rs/

 

Odabrani volonteri će blagovremeno biti pozvani na pripremni sastanak pred održavanje 13. Vojvodina guitar festa

 

Svi izrazi koji se koriste u ovom dokumentu u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.