Volontiranje u vanrednim situacijama

 

Održana je obuka u okviru projekta “Bezbedni u volontiranju-Uloga volontera u vanrednim situacijama”, koju je sproveo OPENS, uz podršku misije OEBS-a u Srbiji, u oktobru mesecu2022. godine, u Kaštelu Ečka.
Četvorodnevna obuka bila je za predstavnike udruženja, Kancelarija za mlade i volonterskih centara iz 10 lokalnih samouprava Vojvodine i okupila je 20 mladih osoba ljudi sa ciljem da se prenesu osnovna znanja o volonterskom menadzmentu, vanrednim situacijama, sistemu prevencije, subjektima koji sprečavaju efekte katastrofa i ulozi volontera u vanrednim situacijama.
Opštine koje su učestvovale u obuci: Novi Sad, Sremski Karlovci, Sombor, Sremska Mitrovica,
Stara Pazova, Kikinda, Pančevo, Temerin, Zrenjanin, Bačka Palanka, Bečej.

 

-Šta su vanredne situacije i kako se mogu podeliti?

Vanredna situacija predstavlja situaciju kada su rizici i pretnje ili nastale posledice katastrofe po stanovništvo, materijalna i kulturna dobra ili životnu sredinu takvog obima i intenziteta da njihov nastanak ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnjih organa i službi, zbog čega je za njihovo ublažavanje i otklanjanje neophodno upotrebiti posebne mere, dodatne snage i sredstva uz pojačan režim rada.

Razlika između vanredne situacije i vanrednog stanja jeste što su vanredna stanja regulisana ustavom, dok su vanredne situacije regulisane zakonom.

 

Podela vanrednih situacija

- karakteru izvora: prirodne, tehničko-tehnološke, vojne i terorističke
- inicirajućem faktoru: konfliktne i nekonfliktne
- brzini širenja: brze, iznenadne, umerene i postepene.
-veličini zahvaćene teritorije: lokalne, gradske, regionalne, nacionalne i globalne
-Karakteru opasnosti: Tehnički, socijalni, prirodni, ekološki i biološki.
-Stepenu učestalosti opasnosti:
Najređe- Epidemije, Ekološke nesreće velikih razmera
Umerene pojave- Havarije komunalnih sistema, vulkani
Veoma česte- Požari
Najčešće- Zemljotresi, transportne havarije

 

Sprečavanja i prevencija vanrednih situacija

Najbolji način sprečavanja vanrednih situacija je identifikacijom mogućih rizika i procene mogućnosti pogoršanja situacije. Sledeći najbolji korak bi bio obuka volontera kako postupati u slučaju neke vanredne situacije pa onda obučavati ostatak sugrađana o postupanju radi izbegavanja nesreća na radnom mestu. Za decu bi bilo najbolje da se obuke dešavaju u školi. Redovno obaveštavanje javnosti u slučaju neke vanU slučaju neke vanredne situacije osim uobičajenih brojeva 192 za policiju, 193 za vatrogasnu službu i 194 za hitnu pomoć postoji i broj 112 koji vas spaja sa obučenim operaterima koji šalju najbliža vozila hitnih službi na teren.

U nastavku se nalazi video o tome kako treba postupiti u slučaju požara.

https://www.youtube.com/watch?v=OXWGPNvlhKk&ab_channel=KaritasSrbije

https://www.youtube.com/watch?v=5R6ZvHUUE_Q&ab_channel=VladimirCvijetic