Podrška deci u učenju

Ukupno potrebno volontera : 10

Pozicija Karakteristike Video

 

Ekumenska humanitarna orgranizacija vas poziva da se priključite projektu

 

„Terenski rad sa decom koja su u riziku da

budu uključena u život i/ili rad na ulici“

 

EHO pruža:

  • dugoročni program volontiranja minimun 6 meseci;
  • organizaciju projektnih aktivnosti i volonterskog angažmana u skladu sa Zakonom o volontiranju, koja uključuje i sklapanje Ugovora o volontiranju;
  • učešće i organizacija kreativno-eduaktovnih aktvnosti sa decom osnovnoškolskog uzrasta;
  • učešće i organizaciju aktivnosti u okviru podstandarnih naselja na teritoriji grada Novog Sada;
  • profesionalne treninge;

Od volontera se očekuje:

  • spremnost i motivacija da budu deo progama minimum 6 meseci;
  • poštovanje principa volontiranja;

Dodatna informacija:

  • U progam organizacije i vođenja volontera je uključeno 2 osobe, na pozicijama koordinator projekta i supervizor volontera, a sa ciljem profesionalnog vođenja volontera.

 

Svi zainteresovani mogu svoje prijave (CV i motivaciono pismo) poslati na adresu: vedrana@ehons.org 

 

 

Dodatne informacije u sekciji Karaktersitike i Prilog 1

Naziv volonterske pozicije

Volonter za podršku deci u učenju

Broj volontera koji su potrebni

10

Organizator volontiranja

Ekumenska humanitarna organizacija

Mesto volonterskog angažmana

Novi Sad

OŠ „Dušan Radović“ Novi Sad, Čenejska 61

OŠ „Jožef Atila“ Novi Sad, Šarplaninka 28

OŠ „Vuk Karadžić“, Radoja Domanovića 24

OŠ Svratište za decu i mlade Novi Sad, Bulevar oslobođenja 39

Trajanje angažmana – format

februar 2023 – decembar 2023.

2 puta nedeljno do 6 sati ukupno.

Uzrast volontera

18+

Cilj/svrha volonterskog angažmana

U okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“ organizuje se podrška deci koja usled teških životnih okolnosti zaostaju sa školskim gradivom. Saradnja je uspostavljanje sa osnovnim školama koje deca iz novosadskih podstandarnih naselja pohađaju. OŠ „Dušan Radović“ je jedna od njih. Cilj dodatne podrške deci u učenju je da se deci učenicima 1.razreda pomogne u savladavanju školskog gradiva, a kako bi se sprečila pojava osipanja dece iz školskog sistema.

Opis volonterskih aktivnosti – dužnosti i odgovornosti

Uključenost u volonterski program minimum 6 meseci. Poseta OŠ „Dušan Radović“ 2 puta nedeljno.  Strpljenje i otvorenost ka prilagođavanju načina rada deci. Praćenje učešća i stepen aktivnosti dece u radu. Pisanje izveštaja nakon pružene podrške detetu.

Potrebne kvalifikacije (veštine i znanja)

Timski duh. Otvorenost ka razumevanju različitosti, inkluzivni pristup deci, strpljenje u radu sa decom, komunikativnost.

Očekivani rezultati volonterskog angažmana

Upoznavanje sa elementima i načinom sprovođenja inkluzivne praske u saradnji sa obrazovno-vaspitnim institucijama.

Jačanje profesionalnih kompetencija i razvijanje veština potrebnih u radu sa marginalizovanim grupama.

 

Supervizor – kontakt osoba

Vedrana Bjelajac 062/1731349

Jelena Krstić 061/1541010

Sanja Grahovac 069/707798

Šta volonteri dobijaju?

- Pripremni sastanak pred realizaciju

- Novo iskustvo i poznanstva

-  Ugovor o volontiranju

-  Potvrda o volonterskom angažmanu

- Pravo na besplatno učešće na obukama u organizaciji EHO-a

Prijave

Prijave se šalju na i-mejl:

vedrana@ehons.org