Info4Youth Remote kreativni tim

Ukupno potrebno volontera : 4

Pozicija Karakteristike Video

Udruženje Poslovi za mlade te poziva na volonterski angažman u okviru njihove platoforme za informisanje Info4Youth

Platforma služi za informisanje mladih o aktivnostima koje sprovode lokalne organizacije i udruženja, kao i o informacijama od opšteg značaja u kojoj se nalazi i blog sekcija koja predstavlja srž pružanja ovih informacija.

Volonterska pozicija će podrazumevati "remote" aktivnosti (rad od kuće), gde će volonteri imati priliku da pišu blog tekstove na teme relevantne za mlade, a u okviru sopstvenih interesovanja.

Volonteri će imati priliku da učestvuju u planiranju i kreiranju sadržaja za društvene mreže INFO4YOUTH projekta.

Precizan opis aktivnosti i obim angažmana će biti određeni na pripremnom sastanku.

Pored osnovne obuke za rad i informisanje o remote radu, odabranim volonterima će biti obezbeđena i:

  • Besplatna obuka iz osnova Wordpress-a
  • Besplatna obuka iz osnova SEO tehnike
  • Besplatna obuka iz osnova obrade fotografija u Canvi

Poziv je otvoren do utorka, 27.01.2020. do 14:00

Više informacija u sekciji "Karakteristike" i Prilogu 1

 

Naziv volonterske pozicije

Info4Youth Marketing tim

Broj volontera koji su potrebni

4

Organizator volontiranja

Poslovi za mlade

Mesto volonterskog angažmana

Novi Sad /Remote

Trajanje angažmana – format

01.02.2020 – 15.03.2020

Uzrast volontera

15-30

Cilj/svrha volonterskog angažmana

Volonterska podrška će biti oslonac funkcionisanja blog sekcije sajta INFO4YOUTH projekta (www.info4youth.rs)

 

INFO4YOUTH projekat ima za cilj pružanje informacija o dostupnim programima i aktivnostima koje sprovode lokalne OCD, i realizuju se u Novom Sadu, kao i informacije za mlade od opšteg značaja.

 

Blog sekcija platforme info4youth.rs, predstavlja srž pružanja ovih informacija, i od ključne je važnosti za projekat da se redovno ažurira, ali i da bude u duhu mladih i samim tim napisan od strane mladih.

Informacije od strane mladih za mlade.

Opis volonterskih aktivnosti – dužnosti i odgovornosti

Volonteri će pisati blog tekstove na teme relevantne za mlade, a u okviru sopstvenih interesovanja.

 

Svaki autor teksta će biti potpisan u okviru blog posta na sajtu.

 

Takođe, volonteri će imati priliku da učestvuju u planiranju i kreiranju sadržaja za društvene mreže INFYOUTH projekta.

Potrebne kvalifikacije (veštine i znanja)

Osnovna znanja MS Office paketa

Poželjno poznavanje rada na Canva platformi ili iskustvo u radu u nekom programu za obradu fotografija.

Očekivani rezultati volonterskog angažmana

Redovno ažurirana blog sekcija sajta i redovni postovi na kanalima društvenih mreža.

 

Volonteri sa novim iskustvom u pisanju blog postova i vođenju društvenih mreža.

Supervizor – kontakt osoba

Sara Živanov +381628609886

Šta volonteri dobijaju?

- Nova iskustva

- Razvoj novih veština

- Rad od kuće i fleksbilni radni sati

- Besplatni  kursevi :

·        Wordpress-a

·        Osnove SEO tehnike

·        Osnove obrade fotografija u Canvi

- Priliku da objavljuju autorske tekstove

- Potvrdu o volonterskom angažmanu

- Pogodnosti koje mogu da pruže neke od organizacija sponzora/prijatelja Poslova za mlade (karte za bioskop i pozorište,  vaučere za kurseve ili razne aktivnosti i usluge i slično)

- Pravo na besplatno učešće na obukama u okviru programa Novosadskog volonterskog servisa

Prijave

 Prijave su otvorene na linku https://www.nvs.rs/ponuda-info-4-youth do ponedeljka 27.01.2020. do 14:00  

 

Odabrani volonteri će blagovremeno biti pozvani na pripremni sastanak .

Odabrani volonteri će proći obuku za ovakvu vrstu volonterske aktivnosti

 

Svi izrazi koji se koriste u ovom dokumentu u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.