Uslovi i pravila

Uslovi korišćenja – nvs.rs

 1. Privatnost

Vaša privatnost nam je veoma važna. Ohrabrićemo vas da pročitate naše Uslove korišćenja do kraja a koja sadrži informacije koje će vas informisati o bezbednom korišćenju naše stranice.  

2. Distribucija sadržaja i informacija 

Ukoliko se odučite da postavljate sadržaj na stranicu nvs.rs, imajte na umu da materijal može biti dalje distribuiran u skladu sa CC licencom.

3. Registrovanje i sigurnost naloga 

Korisnici platforme nvs.rs postavljaju svoja prava imena i prezimena. 

Korisnici sajta neće otvarati naloge za potrebe drugih lica bez njihove dozvole. 

Svaka zloupotreba sajta i servisa koje pruža će biti sankcionisanja gašenjem naloga.

Informacije koje sakupljamo se koriste samo za potrebe razvoja volonterske kulture i popularizacije volontiranja kao i obaveštavanje korisnika o programima, projektima i volonterskim akcijama. 

Korisnici sajta se pristajanjem na ove Uslove korišćenja odriču mogućnosti tužbe, potražnje, naplate  i sličnog protiv sajta  u bilo kom slučaju. 

4. Zaštita ljudskih prava

Korisnici su saglasni da neće postavljati sadržaj koji može na bilo koji način ugrožava ljudska prva bilo kojeg drugog korisnika ili drugih grupa koje su direktno ili indirektno povezane sa sajtom. 

Administracija sajta može u svakom momentu ukloniti sporne sadržaje bez dodatnog objašnjenja. 

5. Zaštita naših prava

Korisnici su saglasni da neće kreirati klon sajta i koristiti ga u slične ili iste svrhe. Nosioci sajta će uvek i nesebično izaći u susret i dati podršku kreiranju drugih platformi koje će popularizovati volonterski rad.

6. Definicije

Pod „mi“, „nosioci sajta“, „organizatori platforme“ se podrazumevaju  Fondacija Novi Sad 2021 prestonica kulture i Savez omladinskih udruženja OPENS2019 koji su kreirali ovaj sajt kroz zajednički porojekat „Novosadski volonterski servis“ i njihove saradnike. 

Svi izrazi u koji se koriste u Uslovima korišćenja u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu. 

Misija

Misija NVS je da afirmiše i razvija volonterizam