EVROPSKA PRESTONICA MLADIH 2019

„Omladinska prestonica Evrope“ (eng. European Youth Capital) je titula koja se dodelјuje Evropskom gradu na period od godinu dana. U toku tog perioda izabranom gradu se pruža prilika da kroz višenamenske programe prikaže svoj kulturni, društveni, politički i ekonomski život i razvoj za mlade.

„Omladinska prestonica Evrope“ je inicijativa koja podstiče građane i građanke da sprovode inovativne ideje i projekte koje podstiču aktivno učešće mladih u društvu. Istovremeno kroz ovu inicijativu se pronalaze uzori za budući razvoj omladinske politike u drugim evropskim zajednicama.

Jedan od cilјeva ove inicijative je jačanje veze između evropskog i lokalnog nivoa. Ovom inicijativom se podstiče učešće mladih u sprovođenju zajedničkih evropskih cilјeva omladinske politike na lokalnom nivou. Svrha ove titule je da prikaže dodatnu vrednost građanstva na evropskom, nacionalnom i lokalnom nivou, pri čemu se fokus stavlјa na mlade.

Novi Sad je u novembru mesecu 2016. godine u Varni, Bugarska proglašen za Omladinsku prestonicu Evrope 2019. godine, a kandidatura Grada Novog Sada podržana je od strane preko 40 omladinskih organizacije iz inostranstva i preko 100 omladinskih organizacija i organizacija za mlade iz Novog Sada, Krovne organizacija mladih Srbije, Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada, Univerziteta u Novom Sadu, Pokrajinske vlade AP Vojvodine kao i premijera Vlade Republike Srbije i mnogobrojnih partnera. 

Kontaktirajte nas za detaljnije informacije.

Novi Sad Evropska prestonica kulture 2022

Projekat Evropske prestonice kulture (EPK) pokrenut je 1985. godine rezolucijom ministara kulture EU, na inicijativu Meline Merkuri, ministarke kulture Grčke, i francuskog ministra kulture, Džak Langa. To je ujedno i najveći projekat EU u oblasti kulture, sa ciljem povezivanja i podizanja svesti o zajedničkim vrednostima i istorijskom nasleđu evropskih naroda. Do sada je više od 40 evropskih gradova ponelo titulu Evropske prestonice kulture, doprinoseći stvaranju i jačanju kulturnih veza među Evropljanima. 

Aktivnosti oko kandidature trajale su više od dve godine i za to vreme građani i stručna javnost pozivani su da iznesu predloge o tome kako bi ovu trebalo koncipirati projekat i na koji način iskoristiti potencijale koje titula donosi.

Novi Sad proglašen je za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine, a Fondacija ’’Novi Sad 2021’’osnovana je da realizuje projekat. Fondacija za najznačajniji legat projekta ima stavljanje kulture u sam centar društvenog razvoja i posmatranje kulture kao ključa privrednog razvoja društva utemeljenog na znanju, inovativnosti i kreativnosti. Najvažniji cilj koji je Fondacija postavila, jeste reintegracija Novog Sada i Srbije u evropski kulturni prostor, rešavanjem problema i sukoba izgradnjom kulture dijaloga.

 Ideja razvoja kulturnih i kreativnih potencijala Grada Novog Sada predstavljena je simbolično kroz 4 mosta, a svaki od njih nosi jedan segment specifičnosti kojima se Novi Sad ponosi i promena koje treba realizovati: 

Most Nade ukazuje na mogućnosti koje se otvaraju kroz izgradnju kulturnih kapaciteta i javnih prostora;

Most Slobode ističe inovativne potencijale Grada – mlade i kreativne industrije;

Most Duga sa temama pomirenje i migracije, otkriva naše slabosti, polja na kojima mora da se radi i izazove se kojima se teba izboriti

Most Novi bavi se snagama i prednostima Grada Novog Sada, njegovim jedinstvenim nasleđem i gostoprimstvom. 

U okviru svakog mosta razvijeni su noseći projekti odabrani na osnovu njihovog umetničkog i kreativnog koncepta, atraktivnosti i usklađenosti sa ciljevima programa. Koncept i dinamiku ralizacije ovih projekata kreiraće umetnički i programski direktori Fondacije za naredne četiri godine.

Kontaktirajte nas za detaljnije informacije.