Artists in Residence

Ukupno potrebno volontera : 6

Pozicija Karakteristike Video

Dragi volonteri i volonterke,

Fondacija Novi Sad 2021 - evropska prestonica kulture otvara poziv za  mlade i kreativne volontere za komunikaciju sa lokalnim i stranim umetnicima i širenje informacija o programu razmene umetnika „Plants AiR“.

Želimo da kroz svoj kreativni rad i pristup obaveštavate ljude u Novom Sadu o mogućnostima koje pružamo umetnicima.

Ovo je idealna prilika da ispoljite svoju kreativnost (ako volite da pišete i fotografišete) i svoju komunikativnost (ukoliko želite da upoznajete umetnike iz različitih zemalja) i postanete deo tima koji vodi blog i društvene mreže programa „Plants AiR“. Istovremeno ćete imati priliku da naučite o tome kako se pišu tekstovi za medije, kako se izveštava o različitim događajima, usavršavate svoj engleski, i mnogo toga drugog.

Program „Plants AiR“ namenjen je povezivanju novosadske umetničke scene sa evropskom. Ideja je da se lokalnim umetnicima pruže mogućnosti da putuju u druge gradove u Evropi i budu u toku sa tamošnjim trendovima, kao i da sarađuju sa stranim umetnicima koji borave u Novom Sadu.

Predviđeno je da volonteri budu podrška u medijskom praćenju umetnika koji će dolaziti u rezidenciju u Novi Sad.

Pozicija je otvorena tokom cele godine sa periodičnim angažmanom volontera.

Detalji poziva su u sekciji karakteristike a možete se prijaviti već od danas preko platforme. a sva dodatna pitanja pisati na office@nvs.rs

 

 

Naziv volonterske pozicije

Artist in Residence

Broj volontera koji su potrebni

6

Organizator volontiranja

Fondacija Novi Sad 2021, Sektor za podršku programa

Mesto volonterskog angažmana

Novi Sad

Trg slobode 3, Antona Čehova 4

Trajanje angažmana – format

1. 3. – 31.12.2019.

Rezidencije se organizuju tokom cele godine sa periodičnim angažmanom volontera. Cilj je da se sa svakim umetnikom uradi intervju, kratka vest o njegovom ili njenom radu tokom rezidencije i foto-dokumentacija.

Uzrast volontera

16+

Cilj/svrha volonterskog angažmana

Tražimo mlade i kreativne volontere za komunikaciju sa lokalnim i stranim umetnicima i širenje informacija o programu razmene umetnika „Plants AiR“. Želimo da kroz svoj kreativni rad i pristup obaveštavate ljude u Novom Sadu o mogućnostima koje pružamo umetnicima.

 

Ovo je idealna prilika da ispoljite svoju kreativnost (ako volite da pišete i fotografišete) i svoju komunikativnost (ukoliko želite da upoznajete umetnike iz različitih zemalja) i postanete deo tima koji vodi blog i društvene mreže programa „Plants AiR“. Istovremeno ćete imati priliku da naučite o tome kako se pišu tekstovi za medije, kako se izveštava o različitim događajima, usavršavate svoj engleski, i mnogo toga drugog.

 

Opis volonterskih aktivnosti – dužnosti i odgovornosti

Pozicije se dele na 3 grupe:

Novinari – intervjuišu umetnike, pišu priloge i vesti, pišu utiske sa događaja koji se organizuju u okviru programa

Prevodioci – pišu tekstove na engleskom i prevode tekstove napisane na srpskom

Fotografi/Snimatelji – prave foto/video dokumentaciju koja prati vesti i intervjue

Potrebne kvalifikacije (veštine i znanja)

Obavezno poznavanje engleskog jezika, kreativnost, komunikativnost, poželjno poznavanje lokalne umetničke i kulturne scene

Očekivani rezultati volonterskog angažmana

Uspešno pokrenut kominikacijski sistem (blog, facebook, instagram i youtube) programa za rezidencije umetnika.

Supervizor – kontakt osoba

Vladimir Radmanović

Šta volonteri dobijaju?

- Upoznavanja sa raznovrsnom evropskom umetničkom scenom

- Redovne sastanke redakcije na kojima se donose odluke o pravcu komunikacijske platforme

- Pripremne sastanke pre dolaska svakog od umetnika

- Nove veštine u pisanju tekstova u kulturi

- Nova znanja u domenu rada sa medijima

- Mogućnost putovanja u druge Evropske prestonice kulture u svrhe izveštavanja

Prijave

Prijave se popunjavaju na linku:

https://www.nvs.rs/ponuda-Artists-in-residence-air

 

Svi prijavljeni volonteri će biti pozvani na pripremni sastanak.

 

Svi izrazi koji se koriste u ovom dokumentu u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.