Mentorski program pomoći u učenju

Ukupno potrebno volontera : 5

Pozicija Karakteristike Video

Kutak za kulturu i Fondacija "Novi Sad 2021-Evropska prestonica kulture" pozivaju vas da  pružite mentorsku podršku u učenju deci  koja pohađaju osnovnu školu. 

MENTORSKI PROGRAM POMOĆI U UČENJU

03.02.2020.-03.03.2020. 

 

Ovaj program namenjen je deci i mladima uzrasta od 7 do 16 godina i obuhvata podršku  u procesu učenja i savladavanja školskog gradiva. Mentorstvo će biti raspoređeno u dve uzrasne grupe: deca od I do IV razreda i deca od V do VIII razreda. Mentori (volonteri) će biti angažovani utorkom i četvrtkom  od 11-13h.

Mentorska podrška obuhvata sledeće aktivnosti: 

- pomoć u učenju školskih lekcija

- vežbanje gradiva

- priprema za kontrolne i pismene zadatke

- pomoć pri izradi domaćih zadataka.

Prijave se vrše najkasnije do četvrtka, 30.01.2020. do 12h. 

Za više informacija o programu pogledati sekciju Karakteristike i Prilog 1. 

 

Naziv volonterske pozicije

Mentorski program pomoći u učenju – Kutak za kulturu na Slanoj Bari

Broj volontera koji su potrebni

5

Organizator volontiranja

Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“

Mesto volonterskog angažmana

Sentandrejski put 106b (Sportski centar Slana bara)

Trajanje angažmana – format

04.02. - 04.03.2020, utorak i četvrtak od 11-13h

Uzrast volontera

18+

Cilj/svrha volonterskog angažmana

Podrška realizaciji programa Kutka za kulturu (predstojeća nova Kulturna stanica) kroz pomoć u učenju deci uzrasta od 7-16 godina.

Opis volonterskih aktivnosti – dužnosti i odgovornosti

Volonterska pozicija predviđa podršku tokom sledećih aktivnosti:

-        Pomoć u učenju školskih lekcija

-        Vežbanje gradiva

-        Priprema za kontrolne i pismene zadatke

-        Pomoć pri izradi domaćih zadataka

 

Potrebne kvalifikacije (veštine i znanja)

Prijatnost u komunikaciji, ažurnost tokom realizacije događaja, komunikativnost i vedar volonterski duh :)

Očekivani rezultati volonterskog angažmana

Prijatna atmosfera tokom rada, uspešno završene aktivnosti.

Supervizor – kontakt osoba

Biljana Čubra, biljana@nvs.rs

Šta volonteri dobijaju?

- Pripremni sastanak pred realizaciju

- Novo iskustvo i poznanstva

- Osveženje tokom angažmana

-  Potvrda o volonterskom angažmanu

Prijave

Prijave se popunjavaju na sledećem linku:

https://www.nvs.rs/ponuda-mentorski-program-pomoci-u-ucenju-2 najkasnije do četvrtka, 30.01.2020. do 12:00

 

 

Odabrani volonteri će blagovremeno biti pozvani na pripremni sastanak pred održavanje događaja “Kutak za kulturu“.

 

Svi izrazi koji se koriste u ovom dokumentu u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.