Podrška gluvim i nagluvim osobama

Ukupno potrebno volontera : 15

Pozicija Karakteristike Video

Dragi volonteri i volonterke,

Društvo tumača i prevodilca znakovnog jezika vas poziva da se volonterski priključite pružanju podrške gluvim i nagluvim osobama kroz posredovanje u komunikaciji, podrške deci u učenju, vođenje radionica, realizovanje aktivnosti sa ciljem pobošljanja informisanosti i obrazovanja gluvih i nagluvih osoba.

Angažman uključuje volontere tokom cele godine u dogovorenim vremenskim okvirima.

Pozicije se dele na sledeće kategorije:

Podrškaposredovanje u komunikaciji između gluvih osoba i institucija u cilju ostvarivanja njihovih prava; podrška deci (čujućoj deci gluvih roditelja, kao i gluvoj deci) u učenju

Domaćinska - realizacija obuka u cilju osnaživanja i edukacija

Logistika – Priprema i realizacija aktivnosti

Infotim – promocija Društva i zajednice gluvih, popis dece i mladih koji su u redovnom sistemu obrazovanja

Marketing - promocija na društvenim mrežama i vođenje društvenih mreža za potrebe informisanja gluvih osoba

 

Poziv je otvoren do ponedeljka, 26.10.2020. do 14.00

 

Više o pozivu u sekciji "Karakteristike" i Prilogu 1

Naziv volonterske pozicije

Podrška gluvim i nagluvim odraslim osobama i deci

Broj volontera koji su potrebni

10-15 volontera

Organizator volontiranja

Društvo tumača i prevodilaca za znakovni jezik-Novi Sad

Mesto volonterskog angažmana

Novi Sad

Vojvode Putnika 1, ali i na terenu

Trajanje angažmana – format

tokom 2020. i 2021. god

2-3 sata nedeljno

Precizno vreme volontiranja će biti definisano na pripremnom sastanku

Uzrast volontera

16+

Cilj/svrha volonterskog angažmana

Volonterski angažman je zamišljen tako da predstavlja pružanje podrške gluvim i nagluvim osobama u svakodnevnoj komunikaciji i ostvarivanju njihovih prava: posredovanje u komunikaciji, podrška deci u učenju, vođenje radionica, realizovanje aktivnosti sa ciljem pobošljanja informisanosti i obrazovanja gluvih i nagluvih osoba

Opis volonterskih aktivnosti – dužnosti i odgovornosti

Pozicije se dele na sledeće kategorije:

Podrška – posredovanje u komunikaciji između gluvih osoba i institucija u cilju ostvarivanja njihovih prava; podrška deci (čujućoj deci gluvih roditelja, kao i gluvoj deci) u učenju

Domaćinska- realizacija obuka u cilju osnaživanja i edukacija

Logistika – Priprema i realizacija aktvnosti

Infotim– promocija Društva i zajednice gluvih, popis dece i mladih koji su u redovnom sistemu obrazovanja

Marketing- promocija na društvenim mrežama i vođenje društvenih mreža za potrebe informisanja gluvih osoba

Potrebne kvalifikacije (veštine i znanja)

Prijatnost u komunikaciji, ažurnost tokom realizacije događaja, komunikativnost i vedar volonterski duh :)

Očekivani rezultati volonterskog angažmana

Ostvarena nova znanja, poznanstva i veštine radioničarskog rada, osnovna obuka znakovnog jezika, prijatna atmosfera i timski rad

Supervizor – kontakt osoba

Dajana Erceg – 064/533-98-30

Šta volonteri dobijaju?

- Pripremni sastanak pred realizaciju aktivnosti

-Nova znanja iz osnova znakovnog jezika

- Novo iskustvo i poznanstva

-  Nova znanja o načinu komunikacije sa gluvom osobom i

    Zajednicom gluvih

-  Potvrda o volonterskom angažmanu

Prijave

Prijave su otvorene do ponedeljka, 26.10.2020. do 14:00 putem linka https://www.nvs.rs/ponuda-podrska-gluvim-nagluvim-odrasli-deca

 

 

Svi izrazi koji se koriste u ovom dokumentu u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.