Galerija Matice srpske


adresa: Novi Sad, Trg galerija 1, Novi Sad

web:http://www.galerijamaticesrpske.rs

facebook: http://www.facebook.com/galerijamaticesrpske

email:info@galerijamaticesrpske.rs

telefon:+381 21 4899 000

Example blog post alt

Galerija Matice srpske, sa kolekcijom umetničkih dela nastalih u periodu od XVI do XXI veka, predstavlja jedan od najbogatijih umetničkih muzeja u Srbiji. U Stalnoj postavci su izložena značajna umetnička dela XVIII, XIX i XX veka koja ilustruju nastanak i razvoj srpske umetnosti novijeg doba i ukazuju na položaj nacionalne kulture u evropskom kontekstu.

Pored Stalne postavke, u Galeriji se priređuju povremene izložbe različitog karaktera – međunarodne, lokalne, monografske, tematske i druge. Posetioci Galerije svakodnevno mogu da uživaju u bogatom programu poput stručnih tumačenja izložbi, predavanja,  promocija umetničkih izdanja, projekcija umetničkih filmova, razgovora s umetnicima i kreativnih radionica za decu i mlade. Zahvaljujući sinergiji umetnosti i novih tehnologija, Galerija je razvila mobilnu aplikaciju sa elementima proširene stvarnosti Doživi umetnost uz pomoć koje posetioci mogu da obiđu Stalnu postavku i saznaju više o izloženim umetničkim delima.

Umetnost nudi mogućnost da spoznamo različite istorijske epohe i osetimo duh prošlih vremena. Umetnička dela žive pod krovom Galerije Matice srpske, a stručnjaci Galerije ih svojim znanjima i aktivnostima oživljavaju. Na Vama je da posetite Galeriju i doživite umetnost na svojstven način!   

Fondacija “Novi Sad - Evropska prestonica kulture”


adresa: Novi Sad, Trg Slobode 3

web:http://novisad2021.rs/

facebook: https://www.facebook.com/NoviSad2021/

email:info@ns2021.rs

telefon:

Example blog post alt

EVROPSKA PRESTONICA KULTURE 2021

 

Projekat „Novi Sad 2021“ osmišljen je kao platforma za razvoj kulturnih i kreativnih potencijala grada koji će narednih godina imati za cilj da osnaži kulturnu vitalnost grada, omogući urbanu regeneraciju, te poboljša internacionalni ugled i turističku ponudu Novog Sada. Na taj način Novi Sad je osvajanjem ove prestižne titule dobio jedinstvenu priliku da razvije svoj lokalni koncept i strategiju održivog razvoja kulturnog sektora s težištem na: osnaživanju institucija i organizacija u oblasti kulture, stimulisanju međunarodne saradnje i umrežavanja, obnovi kulturnog nasleđa, jačanju kulturne participacije, razvoju kulturnih i kreativnih industrija, decentralizaciji i međusektorskoj saradnji.

Cilj projekta je izgradnja „novih mostova”, kako unutar zajednice, s lokalnim stanovništvom, tako i s regionalnim susedima i zemljama Evropske unije, u procesu integracije Novog Sada, Vojvodine i Srbije u porodicu evropskih zemalja. Time se stvaraju nove kulturne, socijalne, ekonomske i političke veze i razvijaju novi načini rada u kulturi. Programski koncept Novog Sada kao Evropske prestonice kulture za 2021. godinu sastoji iz četiri oblasti objedinjenih nazivom „Za nove mostove“ (eng. For New Bridges):

Most Nada: kulturni kapaciteti i javni prostori (2017)

Novi most: kulturno nasleđe i gostoprimstvo (2018)

Most Sloboda: kreativne industrije i mladi (2019)

Most Duga: pomirenje i migracije (2020)

Da bi se postigli ciljevi projekta, Fondacija „Novi Sad 2021”, na početku svoga rada, ima uloge:

– medijatora između: kulturne, umetničke scene i donosilaca odluka; javnih institucija/ organizacija i nevladinog sektora; kulturne scene i građana; građana institucija/ organizacija; domaćih i međunarodnih umetnika/ organizacija; tradicionalnih i savremenih kulturnih formi;

– podrške u:  oblasti edukacije profesionalaca u kulturi;  oblasti volonterizma i pripravništva; realizaciji gradskih razvojnih projekata; apliciranju za međunarodne projekte.

Projekat „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ proglašen je na sednici Vlade Republike Srbije za projekat od nacionalnog značaja!

Erasmus student Network Novi Sad


adresa: Novi Sad, Jovana Subotića 17

web:http://novisad.esn.rs/

facebook: https://www.facebook.com/esn.novisad/

email:office.novisad@esn.rs

telefon:/

Example blog post alt

Erazmus Studentska Mreža (Erasmus Student Network) je najveća studentska organizacija u Evropi koja broji preko 500 sekcija i 15 000 volontera u 40 zemalja Evrope. Nezavisna, neprofitabilna, studentska, volonterska organizacija integriše strane studente i aktivno se bavi promocijom studentske mobilnosti radi stvaranja fleksibilnijeg i mobilnijeg visokoškolskog sistema kroz različite projekte i aktivnosti. ESN stremi ka širenju tolerancije kroz multikulturalnu razmenu i predstavlja Srbiju u Evropi u okviru internacionalne zajednice.