Centar Žil Vern


adresa: Novi Sad, Đorđa Nikšića Johana 30

web:https://julesverne.edu.rs/

facebook: https://www.facebook.com/ZilVernJulesVerne

email:zilvern.ns@gmail.com

telefon:021/630-15-27

Example blog post alt

Udruženje gradjana Žil Vern – Centar za multikulturalnu saradnju, je neprofitna organizacija osnovana 2001. godine koja u sebi sadrži

Privatnu predškolsku ustanovu, udruženje za mlade, udruženje građana i omladinski klub.

Osnovni zadatak nam je promocija:

  • Ne-formalnog ubrazovanja i njegovo vrednovanje (organizacija kreativnih radionica na francuskom jeziku, promociju raznih obuka za mlade, profesore francuskog jezika, omladinske radnike itd)
  • Žilvernovske pedagogije u kojoj je dete/ omladinac u centru pažnje, gde se poštuju njegove potrebe za kreiranje obrazovnih programa,
  • Interkulturalnog učenja kroz organizaciju omladinskih razmena kao i projekata ESC volontiranja kod nas u organizaciji ili negde u nekoj partnerskoj organizaciji u Evropi, kao i promocija ranog učenja stranog jezika kao .
  • Rada na celoživotnom učenju svih onih koji se bave decom ili mladima (organizacija seminara, konferencija, učešća u Erasmus + projektima K1 ili K2)
  • Promocija volonterizma - organizacija volonterskih aktivnosti za lokalne i inostrane volontere

Biciklistički Klub Novi Sad


adresa: Novi Sad, Augusta Cesarca 1

web:http://www.novisadbike.rs/

facebook:

email:novisadmtb@gmail.com

telefon:+381 64 1629 732

Example blog post alt

BK Novi Sad je osnovan 2008. godine kao naslednik jednog od najstarijih sportskih klubova u Srbiji Biciklističkog kluba Novi Sad.

Klub se bavi sportskim biciklizmom prvenstveno planinskim ali ne zaostaje ni na drumu. Klub je najuspešniji u Srbiji jer je jedini koji je branio boje Srbije na troje Olimpijskih Igara.

Takođe klub sa uspehom organizuje trke iz međunarodnog kalendara UCI.

Klub ide u susret 2021. godini kada je Novi Sad kandidat za organizaciju Evropskog prvenstva u MTB.

Balkan IDEA Novi Sad


adresa: Novi Sad, Šafarikova 29/2

web:http://balkanideans.org/

facebook: https://www.facebook.com/balkanideans/

email:office@balkanideans.org

telefon:+381/64-324-8608

Example blog post alt

BalkanIDEA Novi Sad se bavi izgradnjom kapaciteta i aktivnim učešćem mladih u društvu, a naš rad zasnovan je na principima jednakosti, neformalnog obrazovanja, volonterizma i interkulturalnog učenja sa fokusom na pojedince i organizacije na Balkanu i u Evropi.

BalkanIDEA Novi Sad is dealing with capacity building and active participation of young people in the society, and its work is founded on the principles of equality, non-formal education, voluntarism and intercultural learning with the focus on individuals and organizations in Balkan and in Europe.