Kulturni Centar LAB


adresa: Novi Sad, Dr Hempta 2

web:http://kc-lab.org/

facebook: https://www.facebook.com/KulturniCentarLAB/

email:hello@kc-lab.org

telefon:+381 60 3971 681

Example blog post alt

Kulturni Centar LAB, smešten u modernistickoj kuci nadomak Futoskog parka predstavlja jedinstveno mesto susreta i eksperimenta za samozaposlene profesionalce, kreativne grupe i kompanije koje deluju na polju kreativnih ekonomija, socijalnog preduzetništva i kulture.
 
Otvoren je za sve ljude kreativnog i preduzetničkog duha koji kritički promišljaju stvarnost u kojoj žive, kao i za inovativne društvene i umetničke prakse. Celokupna laboratorija raspolaze sa 720 m2 zatvorenog i 290m2 otvorenog prostora koja će kroz postepene faze razvoja smestati galerijski prostor, prostor za izvođenje predstava i koncerata, muzicki i fotografski studio, kreativni inkubator, coworking prostor, biblioteku i mnoge druge multidisciplinarne prostorije

Kreativno afirmativna organizacija Parnas


adresa: Novi Sad, Stevana Hristića 37/2

web:http://www.kaoparnas.org

facebook: https://www.facebook.com/kaoparnas

email:kaoparnas@gmail.com

telefon:064/33-40-139, 062/240-404

Example blog post alt

O organizaciji:

 

 

KAO Parnas osnovan je 2010. kao nestranačko, neprofitno i nevladino udruženje građana osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti kulture, informisanja, mladih, osoba sa invaliditetom, drugih marginalizovanih grupa, ljudskih prava, građanskih sloboda, rodne ravnopravnosti i zaštite životne sredine.  Organizacioni tim KAO Parnas čine visoko obrazovane osobe (sa i bez invaliditeta) koji su i sertifikovani/e treneri/ce iz oblasti invalidnosti, rodne ravnopravnosti i ljudskih prava uopšte.

 

Jedan od ključnih statutarnih ciljeva Udruženja je: podsticanje i afirmacija kulturne participacije osoba sa invaliditetom te se tako od osnivanja KAO Parnas prvenstveno bavi poboljšanjem položaja osoba sa invaliditetom kroz produkciju umetnosti ali i kroz afirmaciju umetničkih potencijala osoba sa invaliditetom.

 

Posebno ističemo da smo organizatori jedinog regionalnog filmskog festivala Uhvati film (koji se osim Novog Sada realizuje i u Rijeci, Banjoj Luci i Kotoru) Uhvati film, koji je najpristupačniji filmski festivla u zemlji i šire.

                                                                                         

Pored Uhvati film festivala, organizacija organizuje edukacije, seminare, akcije javnog zagovaranja i kulturne događaje, koje za cilj imaju rušenje predrasuda i promenu perspektiva.

Kreativni pogon


adresa: Novi Sad, Dr Ivana Ribara 11

web:http://www.kreativnipogon.com

facebook: https://www.facebook.com/cirkus3000/

email:kreativnipogon3000@gmail.com

telefon:063/433-828

Example blog post alt

Nakon višegodišnjeg neformalnog delovanja, zvanično smo osnovani septembra 2010. Kreativni pogon je udruženje građana koje se bavi kulturom, inkluzijom i obrazovanjem.

 Tragajući za alatom kojim bi smo sprovodili naše ciljeve došli smo do cirkusa  kojim se i danas intenzivno bavimo. Svojim radom promovišemo umetničke i pedagoške vrednosti cirkusa.

 Filozofija cirkusa, koja sve stavlja u krug, gde je svako podjednako važan i svakome pruža priliku da, u skladu sa svim mogućnostima doprinese kreativnom stvaranju, potpuno se uklapa u naše cljeve i način rada.

  1. zajedno sa uduženjem Ludifico osnovali smo u prvu školu cikusa Cirkono.

 Do sada smo  ostvarili saradnju sa mnogim institucijama, festivalima, udruženjima, klubovima, neformanlim grupama i pojedincima u Srbiji i inostranstvu. Planiramo da tako i nastavimo.