Omladina JAZAS Novi Sad


adresa: Novi Sad, Narondog fronta 35, 21000 Novi Sad

web:http://www.omladinajazas.rs

facebook: https://www.facebook.com/omladinajazasans/

email:novi.sad@jazas.rs

telefon:021/24-54-514 i 062/350-349

Example blog post alt

Omladina JAZAS-a Novi Sad je osnovana 1996. godine u novembru, kada je grupa mladih odlučila da organizovano i uz podršku Omladine JAZAS-a organizuje aktivnosti povodom 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv side.

Kampanja je uspešno sprovedena po prvi put i u Novom Sadu, a mladi koji su učestvovali odlučili su da osnuju organizaciju koja bi se tom tematikom i problemima mladih bavila tokom cele godine.

Nakon dve godine funkcionisanja kao neformalna grupa, u oktobru 1998. organizovana je osnivačka skupština Omladinu Jugoslovenske asocijacije za borbu protiv SIDE Novi Sad – Omladina JAZAS-a Novi Sad.

Registracija je stigla 24. marta 1999. Godine što se i uzima kao zvaničan datum prerastanja neformalne grupe u organizaciju civilnog društva.

Danas Omladina JAZAS Novi Sad predstavlja jednu od najaktivnijih organiazcija u Srbiji, koja pored programa promocije zdravlja redovno sprovode I programe usmerene poboljšanju I unapređenju uslova života mladih.

Novosadski Volonterski Servis


adresa: Novi Sad, Bulevar Despota Stefana 5

web:https://www.nvs.rs

facebook: https://www.facebook.com/nsvolonterskiservis/

email:office@nvs.rs

telefon:

Example blog post alt

Novosadski Volonterski Servis

Novosadski humanitarni centar


adresa: Novi Sad, Arse Teodorovića 3

web:https://www.nshc.org.rs

facebook: https://www.facebook.com/NSHCentar

email:nshc@eunet.rs

telefon:021/423-021, 021/423-024

Example blog post alt

Novosadski humanitarni centar (NSHC) je neprofitna i dobrotvorna organizacija koja doprinosi stvaranju humanog društva kroz pružanje podrške ugroženom stanovništvu, podsticanje aktivizma građana, istraživački rad i obrazovanje. NSHC pruža usluge psiho-socijalne, obrazovne i druge podrške posebno osetljivim grupama u društvu, među kojima izbeglim i raseljenim licima, Romima, starijim osobama, deci i mladima, žrtvama nasilja i drugim.