Inženjeri zaštite životne sredine


adresa: Novi Sad, Đorđa Rajkovića 13a

web:https://activity4sustainability.org

facebook: https://www.facebook.com/InzenjeriZastiteZivotneSredine/

email:izzsns@gmail.com

telefon:+381 21 633 57 52

Example blog post alt

Tokom 14 godina rada, Inženjeri zaštite životne sredine realizovali su projekte na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i internacionalnom nivou. Udruženje Inženjeri zaštite životne sredine bilo je aktivni korisnik u programima Mladi, Mladi u akciji i sada aktivno učestvuje u Erazmus+ programu. Akreditovano za učešće u Evropskom volonterskom servisu (EVS),  udruženje je do sada ugostilo i poslalo 15 volontera na dugoročno volontiranje. Realizovali su preko 20 međunarodnih projekata za mlade uz podršku Evropske unije i učestvovali na više od 40 projekata kao partnerska organizacija. Posebno mesto zauzimaju međunarodni omladinski radni kampovi, koje udruženje realizuje od 2013. godine.

 

Desetogodišnjicu rada krunisalo je započinjanje dugoročnog međunarodnog partnerstva i osnivanje Omladinskog centra za ruralni razvoj i primenjeno obrazovanje na obroncima Nacionalnog parka Fruška gora u selu Jazak, nadomak Banje Vrdnik.

 

Kao organizacija koja je aktivna i na lokalnom nivou Inženjeri su učestvovali u razvoju omladisnkog sektora i omladinskih politika u Novom Sadu i AP Vojvodini. Koordinirali su procese pisanja Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2015-2018. godine i Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodine za period od 2015-2020. godine. Oba proseca su uspešno završena i predložena dokumenta su usvojena od strane lokalnog i pokrajinskog nadležnog organa. Jedan su od šest udruženja osnivača Omladinskog saveza udruženja "Novi Sad omladinska prestonica Evrope- OPENS", koji je odgovoran za implemenaciju programa Omladisnke prestonice Evrope - Novi Sad 2019.

Grupa IZAĐI


adresa: Novi Sad, Šafarikova 7/10

web:http://www.podrska.in.rs/

facebook: https://www.facebook.com/grupaIZADJI/

email:izadji@podrska.in.rs

telefon:069/29-72-211

Example blog post alt

Ciljevi Grupe IZAĐI su unapređenje kvaliteta života mladih LGBTI osoba, podsticanje mladih LGBTI osoba na aktivno delovanje i učestvovanje u društvu i samostalno rešavanje problema, razvijanje kulturne i akademske svesti, neformalno obrazovanje, promocija i unapređenje ljudskih prava, edukacija građana i građanki, a posebno mladih, o značaju poštovanja ljudskih prava, lokalna, regionalna i međunarodna saradnja sa srodnim organizacijama i mobilnost mladih.

Gerontološki centar Novi Sad


adresa: Novi Sad, Fruškogorska 32

web:https://www.gerontns.co.rs/

facebook:

email:gerontns@neobee.net

telefon:021/450-266

Example blog post alt

Gerontološki centar "Novi Sad" je ustanova socijalne zaštite koja razvija i realizuje različite oblike socijalne zaštite odraslih i starijih lica. Ustanova je osnovana 1964. godine Rešenjem Skupštine opštine Novi Sad. Kao dan Ustanove zvanično je određen 16. oktobar. Od 1992. godine ulogu osnivača Ustanove preuzela je Vlada Republike Srbije, a 2002. godine ulogu osnivača preuzelo je Izvršno veće Vojvodine. Konceptualno i sistemski nadležnost Republike se odnosi na domski smeštaj, dok je Grad Novi Sad nadležan za realizaciju dnevnih usluga u zajednici, odnosno za Klubove za odrasla i starija lica, Pomoć u kući i negu, Dnevni boravak za odrasla i starija lica, kao i za Prihvatilište sa prihvatnom stanicom i dnevnim boravkom za beskućnike. Izvršno veće Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova su nadležni za izbor i imenovanje direktora, upravnog i nadzornog odbora i nadzor nad stručnim radom i zakonitošću u radu Ustanove.