Alisa u zemlji metodike


adresa: Novi Sad, Bulevar Patrijarha Pavla 14C

web:https://aliceinmethodologyland.com

facebook: https://www.facebook.com/AliceinMethodologyland/

email:alice@aliceinmethodologyland.com

telefon:064/315-78-32

Example blog post alt

Alisa u zemlji metodike je neprofitno udruženje nastavnika engleskog jezika koje ima cilj da unapredi praksu u Srbiji i šire.
Želimo da pomognemo svim nastavnicima engleskog jezika koji rade sa decom da se ponovo zaljube u svoju profesiju pružajući besplatne materijale i profesionalno usavršavanje. 
Takođe želimo da pomognemo deci da zavole učenje stranog jezika kroz besplatne onlajn i uživo radionice.

Naš sajt je na engleskom jeziku, i potrebni su nam volonteri sa visokim nivoom jezika - uvek nam se možete obratiti ukoliko želite da
sarađujete, jer otvorene pozicije su samo kutije , i ništa više. 
Ako se ne uklapate, napravićemo novu kutiju baš za vas.

Aktiv NS


adresa: Sremska Kamenica, Bogdana Gavrilovoća 15

web:https://aktivns.rs/

facebook: https://www.facebook.com/aktiv021

email:aktivns@gmail.com

telefon:069/555-66-44

Example blog post alt

Udruženje Aktiv NS se bavi edukacijom, promocijom zdravih stilova života i aktivizma, posebno u oblastima kulture, bezbednosti, ekologije i socijalne zaštite. Ciljna grupa su nam pre svega deca i mladi, čijom se edukacijom najviše i bavimo po principima neformalnog obrazovanja.


Naše sedište je u Sremskoj Kamenici, tako da se trudimo da promovišemo i sve njene posebnosti: Kamenički park, Frušku Goru i život i delo najslavnijeg Kameničana, čika Jove Zmaja.

AEGEE - Novi Sad


adresa: Novi Sad, Dimitrija Avramovića 13/15

web:http://aegeens.org.rs

facebook: https://www.facebook.com/aegee.novisad.9

email:aegee-novi_sad@aegee.eu

telefon:+38163/174-74-13

Example blog post alt

AEGEE Novi Sad je interdisciplinarna omladinska organizacija sa sedištem u Novom Sadu. Kao nevladina, politički nezavisna i neprofitna organizacija, AEGEE-Novi Sad je otvoren za mlade iz svih oblasti. Kroz naše aktivnosti, podstičemo studente i mlade ljude za preuzimanje aktivne uloge u lokalnom i evropskom društvu. Stvaramo prostore za dijalog, razmenu iskustava, sticanje znanja i osnaživanje međusobnog razumevanja. Sa ponosom negujemo metode neformalnog obrazovanja, promociju i razmenu kulture, sa ciljem izgradnje demokratskog društva bez granica, bogatog različitostima.

AEGEE-Novi Sad je član AEGEE-Europe mreže od decembra 1995. godine. Do danas je izgradio ime ozbiljne, odgovorne i profesionalne omladinske organizacije. Iza sebe ima preko 45 uspešno realizovanih međunarodnih studentskih projekata. Veliki broj projekata finansiran je od strane Evropske Komisije, Saveta Evrope i drugih institucija iz njihovih fondova, što još više potvrđuje ozbiljnost kojom pristupamo svakom projektu i njegovom izvršavanju. U više navrata smo bili inicijatori višegodišnjih međunarodnih programa, koji su se vremenom, sa regionalnog proširili i na širi evropski nivo. Projektima su se bavili isključivo volonteri, koji su pored toga uspešno ispunjavali sve obaveze na svojim univerzitetima ili radnim mestima.

Jedan od osnovnih ciljeva AEGEE-Novi Sad je oduvek bio da predstavimo Novi Sad u njegovom najboljem svetlu. Ovo je grad koji uprkos svim poteškoćama koje su se desile u prošlosti, ne zaostaje za ostatkom Evrope. Zbog svega toga, danas u širokim evropskim akademskim krugovima, ime Novi Sad budi lepa sećanja studentima širom Evrope.

Ponosni smo na činjenicu da smo u proteklim godinama rada uspeli da doprinesemo razvijanju mnogih sposobnosti naših članova, koje su im pomogle u kasnijem ličnom i profesionalnom napretku. Multidisciplinarnost je naša najveća vrlina jer ona u AEGEE-Novi Sad okuplja mlade različitog akademskog usmerenja i ujedinjuje oko uspešnog izvršavanja zajedničkih ciljeva.

AEGEE-Novi Sad je zbog svog uspeha na domaćem i međunarodnom planu, za svoje projekte i manifestacije dobio zvaničnu podršku Ministarstva za kulturu Republike Srbije kao i Univerziteta u Novom Sadu.