Udruženje građana Umetnička asocijacija Inbox


adresa: Petrovaradin, Beogradska 11

web:https://www.ulicnisviraci.com/

facebook: https://www.facebook.com/UlicniSviraci/

email:info@ulicnisviraci.com

telefon:1

Example blog post alt

Umetnička asocijacija Inbox je nezavisno nestranačko i nevladino udruženje osnovano 2006. godine u Novom Sadu.
Nastala kao reakcija na tadašnju kulturnu politiku i situaciju u društvu, Umetnička asocijacija Inbox kroz različite aktivnosti promoviše i razvija kulturu i umetnost u lokalnoj zajednici i podstiče međunarodni dijalog kroz saradnju sa sličnim udruženjima, institucijama i pojedincima na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.
Osnovni cilj Umetničke asocijacije Inbox je otvaranje kulturno umetničke scene Novog Sada koja je proteklih godina postala jedan zatvoren krug i u isto vreme imala ulogu stvaraoca i konzumenta. Upravo ta zatvorenost i ograničenost na odabrane prostore je i jedan od razloga pojave želje i potrebe za izmeštanjem kulturnih događaja u javne prostore. Takođe važni ciljevi asocijacije su popularizacija savremene umetničke scene, podsticanje međunarodne saradnje, ispitivanje uloge publike u kulturnim događajima, promocija street art kulture, interdisciplinarno istraživanje, podizanje kulturne svesti i edukacija. Umetnička asocijacija Inbox svoje aktivnosti sprovodi kroz organizovanje festivala, street art projekata, performansa, izložbi, radionica i predavanja.

Udruženje građana Iz drugog ugla Veternik


adresa: Veternik, Cara Dušana Silnoga 54, Veternik

web:https://linktr.ee/izdrugoguglaveternik

facebook: https://www.facebook.com/UdruzenjeGradjanaIzDrugogUgla?mibextid=ZbWKwL

email:izdrugogugla@live.com

telefon:+381654175757

Example blog post alt

Udruženje Iz drugog ugla Veternik, je udruženje osoba sa invaliditetom, socijalno ugroženih porodica, porodice sa troje i više dece, hemofilicara, aktivista i volontera. Obezbeđujemo našim članovima osnovne životne namirnice, higijenske pakete, ortopedska pomagala, kuvanu hranu, paketiće za decu za Novu godinu i Uskrs, školski pribor, polovnu očuvanu odeću i obuću i sve što je potrebno. Imamo i negovateljicu, ličnog pratioca za decu ometenu u razvoju, psihoterapeuta u udruženju za njihove potrebe, učiteljicu i naravno sve je na bazi volontiranja. Organizujemo humanitarne događaje sve u cilju poboljšanja kvaliteta svakodnevnice članova. Mladi iz drugog ugla su ekipa mladih volontera koja broji 27 članova. Pored volontiranje u udruženju, organizovanja i realizovanja mnogih događaja, putuju na Erasmus projekte. Na žalost, dosta porodica nam je na ivici egzistencije i imamo svakodnevnu borbu da pomognemo maksimalno našim članovima.

Spomen-zbirka Pavla Beljanskog


adresa: Novi Sad, Trg galerija 2, Novi Sad

web:https://beljanskimuseum.rs/

facebook: https://www.facebook.com/spomenzbirka.pavlabeljanskog

email:kontakt@beljanskimuseum.rs

telefon:021/472-99-66

Example blog post alt

SPOMEN-ZBIRKA PAVLA BELjANSKOG nosi naziv po svome darodavcu i osnivaču Pavlu Beljanskom, diplomati i velikom kolekcionaru, koji je posebnim ugovorom o poklonu sa Skupštinom AP Vojvodine iz novembra 1957. godine, zaveštao srpskom narodu svoju zbirku umetničkih dela: slika, skulptura, crteža i tapiserija. Ovu značajnu kolekciju dopunjavao je do kraja života i ona, prema konačnom inventaru, broji 185 dela 37 autora. Spomen-zbirka Pavla Beljanskog otvorena je za javnost 22. X 1961. godine, u novoj namenski projektovanoj građevini po nacrtima arhitekte Ive Kurtovića. Prema visokoj arhitektonskoj vrednosti, zgrada predstavlja značajno kulturno dobro.

Kolekcija Spomen-zbirke sastoji se od vrhunskih dela srpske i jugoslovenske umetnosti, a njihov najbrojniji deo pripada periodu između Prvog i Drugog svetskog rata. U skladu s tim, kolekcija hronološki započinje slikama prve generacije modernista (Nadežda Petrović, Milan Milovanović, Kosta Miličević), nastavlja se delima najznačajnijih stvaralaca između dva svetska rata (Sava Šumanović, Milan Konjović, Petar Dobrović, Ivan Radović, Jovan Bijelić, Petar Lubarda, Sreten Stojanović, Risto Stijović), a završava ostvarenjima umetnika druge polovine XX veka (Zora Petrović, Liza Križanić, Živko Stojsavljević, Milenko Šerban, Ljubica Sokić). Pored umetničkih dela iz kolekcije Pavla Beljanskog, stalnu postavku Spomen-zbirke čine Memorijal Pavla Beljanskog i Memorijal umetnika.

U Spomen-zbirci Pavla Beljanskog nalaze se i biblioteka i obiman arhiv sačinjen od crteža, slika, pisama, dokumenata, fotografija, video traka i kompakt diskova. Zahvaljujući bogatim fondovima, dinamičnom radu i otvorenosti prema javnosti, muzej je oblikovala zamisao darodavca da institucija koja nosi njegovo ime postane referentni centar za izučavanje nacionalne umetnosti XX veka.