Ekumenska humanitarna organizacija


adresa: Novi Sad, Ćirila i Metodija

web:https://www.ehons.org/

facebook: https://www.facebook.com/Ekumenska-humanitarna-organizacija-Ecumenical-Humanitarian-Organization-129586563727774/

email:office@ehons.org

telefon:+381 21 466588

Example blog post alt

Ekumenska humanitarna organizacija je razvojna organizacija koja kroz praktično delovanje tj. pisanje i realizovanje projekata, vođena hrišćanskim etičkim vrednostima, doprinosi izgradnji pravednog društva u kome se poštuju različitosti. Ljudska prava, jednakost, ljudsko dostojanstvo, mir i pomirenje, međuverska saradnja, solidarnost, socijalna pravda i inkluzija, održivi razvoj, odgovornost, efikasnost i transparentnost te participativan način rada osnovne su vrednosti EHO-a i njima se organizacija rukovodi u svom radu.

Svoje aktivnosti EHO sprovodi kroz pet programskih oblasti: (1) humanitarni rad, (2) međuverska i međuetnička saradnja, (3) dijakonija, (4) socijalna zaštita i (5) civilno društvo.

Ciljne grupe EHO-a su sve ranjive i marginalizovane grupe čija su ljudska prava narušena i/ili su diskriminisane. U svom radu organizacija direktno sarađuje sa decom i mladima, osobama sa invaliditetom, starim osobama, migrantima/-kinjama, Romima i Romkinjama, osobama sa zdravstvenim problemima, nezaposlenim osobama, devojčicama i ženama, mladim crkvenim liderima/-kama i organizacijama civilnog društva. EHO radi i sa lokalnim zajednicama, pokrajinskim i republičkim organima uprave i institucijama sistema; sa svima onima koji su nadležni za sprovođenje politika koje za cilj imaju unapređenje položaja ranjivih i marginalizovanih grupa.

U okviru realizacije projektnih aktivnosti, EHO u svoje delovanje uključuje i volontere, mlade od 19. do 27. godina, a aktivnosti su usmerene na pružanje podrške deci i mladima iz socijalno ugroženih porodica. Takođe u okviru dijakonijskih usluga seniorski klub aktivno okuplja članove koji učestvuju u kulturno – zabavnim radionicama i predavanjima. Uz pomenuto u okviru telefonskog servisa „Rak info“ i „Zelene dame“ volonteri pružaju socijalnu, praktičnu i emotivnu podršku onkološkim pacijentima.

Pored gore navedenog, EHO je tokom 2019.godine dobio i sertifikat za prijem i vođenje volontera iz Evropske Unije, a u okviru programa pokrenutog na inicijativu Evropske Komisije (EU Aid Volunteers programme).

Centar za proizvodnju znanja i veština


adresa: Novi Sad, Bulevar Jovana Dučić 25

web:http://www.cpzv.org

facebook: https://www.facebook.com/CPZVNS/

email:cpzvns@gmail.com

telefon:021/300-666-4

Example blog post alt

Centar za proizvodnju znanja i veština (CPZV, eng. KNOW HOW Center) zvanično je nastao 14. februara 2012. godine kao organizacija koju su osnovale ekspertkinje i praktičarke iz oblasti upravljanja u neprofitnom sektoru, kao i oblasti socijalne politike i socijalne inkluzije. Tokom godina postojanja i rada, CPZV je uspeo da pokrene značajne inicijative, kao i da dopre do populacije koja se nalazi na krajnjoj margini društva. CPZV je veoma otvoren za saradnju i to je jedan od organizacijskih principa.

Centar za proizvodnju znanja i veština je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ličnog, organizacijskog i društvenog razvoja. Osnovni statutarni cilj CPZV je doprinos razvoju inkluzivnog društva, kroz unapređenje ličnih i profesionalnih potencijala i kapaciteta dece, mladih i odraslih, unapređenje kapaciteta nevladinih organizacija i drugih organizacija i institucija u okruženju, kao i kroz osnaživanje lokalne zajednice i promociju partnerstva i umrežavanja na svim nivoima.

Dosadašnji rad organizacije se realizovao kroz tri strateška programa:

  • PROGRAM PODRŠKE INKLUZIJI ROMA
  • PROGRAM ZA DECU I PORODICU
  • PROGRAM ZA MLADE

Pored toga, razvijamo programske aktivnosti u oblasti podrške ženama i devojčicama.

Centar Srce


adresa: Novi Sad, Novi Sad

web:https://www.centarsrce.org/

facebook: https://www.facebook.com/CentarSrce

email:office@centarsrce.org

telefon:021/662-33-93

Example blog post alt

Centar “Srce” sa sedištem u Novom Sadu je volonterska, nevladina, neprofitna organizacija koja se bavi pružanjem emotivne podrške osobama u krizi i prevencijom samoubistva.

Svakog dana, od 14 do 23 časa, volonteri Centra “Srce” razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni putem telefona, četa i mejla i slušaju ih jer verujemo da razgovor pomaže. Svi podaci koje dobijemo od korisnika su strogo poverljivi i ostaju u okvirima Centra. Osobe koje nam se obraćaju mogu da zadrže anonimnost. Usluge Centra su besplatne.

Volonteri centra Srce su ljudi različitih profila, uzrasta, zanimanja i interesovanja. Trenutno nas ima oko čedrdesetak, ali uvek gledamo da proširimo naš tim jer smo potrebni velikom broju ljudi. Na godišnjem nivou imamo oko 6000 kontaka i taj broj je u konstantnom porastu. Volonterski rad podrazumeva minimalno 3 sata nedeljno dolaska u naše prostorije i razgovora sa ljudima kao i učešće u našim događajima.

Sve što je neophodno da postanete naš volonter jeste da ste punoletni, imate želju i volju da pomažete drugima, i najvažnije da prođete našu obuku i selekciju. Ukoliko imate slobodnog vremena koje želite korisno da provedete, Vi ste topli, strpljivi, otvoreni i nemate predrasuda ili imate volju da razvijete ove osobine, prijavite se za našu selekciju. Naša selekcija ima nekoliko krugova selekcije nakon koje sledi obuka na kraju koje ste pripremljeni za rad u našem centru, odnosno adekvatno pružanje podrške osobama u krizi.

Naučićete veštine aktivnog slušanja i pružanjem emotivne podrške. Edukovaćete se o važnoj društvenoj temi što jeste samoubistvo i naučićete kako da razgovorate sa osobama koje imaju suicidalne misli. Obuka vam može pomoći da bolje razumete sebe, kao i one oko sebe. Pruža mogućnost da obogatite svoje iskustvo, proširite vidike i prvenstveno direktno pomognete osobama kojima je ta pomoć neophodna.

Sve što treba da uradite kako biste se prijavili za selekciju jeste da popunite formular na našem sajtu. Volontiranje u našoj organizaciji je mnogima obogatilo život, može obogatiti i Vaš.