Kreativni M Kutakt


adresa: Novi Sad, Milice Stojadinović Srpkinje 2

web:http://www.mkutak.com

facebook: https://www.facebook.com/KreativniMKutak/

email:kreativnimkutak@gmail.com

telefon:069/240-43-63 i 060/440-43-63

Example blog post alt

                           SVIRAJMO ZAJEDNO, MOŽEŠ I TI

 

KREATIVNI M KUTAK je osnovan 2010.god u Novom Sadu, kojeg vodi Predrag Đurić pod nazivom SVIRAJMO ZAJEDNO, MOŽEŠ  I TI sa ciljem da se mladima približi muzika na kreativan način i da se sa takvim pristupom, kod njih  razvije ljubav prema muzici.

 

U Kreativnom M Kutku  se razvijaju odseci gitara(električna,akustična), klavir, bas gitara, bubnjevi, solfeđo, pevanje, muzičko zabavište a rad se zasniva na učenju  različitih stilova muzike(klasična, zabavna, starogradska,pop rok, metal) kao i na afinitetima polaznika . Kreativni M Kutak je u tom cilju organizovao više  radionica,  nastupa,  ostvario saradnju sa kulturnim centrima, školama, zabavištima, organizatorima manifetacija sa državnim institucijama kao i učešće na Doček 7527, Zmajevim dečjim igrama, Youth Fair, Antićevi dani, Novosadsko proleće,.... Kreativnom M Kutku su se pridružili profesori muzike koji sa svojim znanjem i kreativošću doprinose razvoju naše prvobitne ideje SVIRAJMO  ZAJEDNO, MOŽEŠ I TI .

Kolping društvo Srbije


adresa: Novi Sad, Slovačka 26

web:http://kolping.rs

facebook: http://facebook.com/KolpingSerbia/

email:office@kolping.rs

telefon:021/633-76-64

Example blog post alt

Kolping je međunarodno udruženje osnovano 1850. godine u Nemačkoj (Kelnu) i obuhvata snažnu globalnu zajednicu koja deluje u više od 60 zemalja. Kolping Srbije ima sedište u Novom Sadu, a u našoj zemlji je prisutan od 2001. godine.

Osluškujući potrebe društva i zajednice, a vodeći se osnovnim principima osnivača, Adolfa Kolpinga, organizacija teži da razvija inicijative i realizuje projekte, s namerom da time doprinese pozitivnim promenama u lokalnoj zajednici, kroz edukacije za lični razvoj, saradnju sa školama, podršku starijima i osnaživanje marginalizovanih grupa.

Zalaganjem za društvo aktivnih građana, jednakih mogućnosti i dostojanstvenog života. Kolping Srbije preuzima ulogu pokretača društvenih promena.

Zahvaljujući članstvu u međunarodnoj mreži Kolping International, organizacija se bavi ovim aktivnostima i na međunarodnom nivou, kroz saradnju sa velikim brojem partnera.

Kolping Društvo Srbije je, kao i druge Kolping organizacije širom sveta, bazirano na članstvu. Članovi i volonteri imaju pravo na pohađanje različitih edukativnih aktivnosti, javnih događaja, kampova i putovanja koje Kolping redovno organizuje. Pored toga, svaki zainteresovani član i volonter ima mogućnost preuzimanja aktivne uloge u osmišljavanju projekata i aktivnosti Kolping udruženja.

Kolping Omladina obuhvata članove do 30 godina, koji iniciraju, osmišljavaju, organizuju i realizuju aktivnosti, sa akcentom na potrebe omladine u regionu. Projekti se organizuju na nacionalnom nivou. Kao partneri Kolping Youth Europe, omladina aktivno učestvuje i na međunarodnim projektima.

Kino Klub Novi Sad


adresa: Novi Sad, Radnička

web:http://www.filmfront.rs

facebook: https://www.facebook.com/kinoklub.novisad/

email:filmfront@gmail.com

telefon:063 12 89 675

Example blog post alt

Kino klub Novi Sad počeo je sa radom davne 1951. godine u okviru tadašnje Narodne tehnike. Nastao je iz potrebe mladih ljudi da se bave filmom i fotografijom. Kino klub je imao dvojaku funkciju- obrazovao je sve zainteresovane koji su sticali potrebne veštine da snimaju i prave filmove i ujedno je na svojim redovnim projekcijama podučavao širu publiku kroz filmske programe. U tom momentu u Novom Sadu pa ni u Jugoslaviji nije postojala filmska akademija, te su Kino klubovi bili jedina mesta gde su se veštine te vrste mogle steći.

Krajem osamdesetih godina Kino klub prestaje sa radom,a od 2001. grupa studenata novosadske Akademije umetnosti dolazi na ideju da ponovo pokrene Kino klub sa idejom da se formira produkcija koja neguje pre svega autorski film, neopterećen komercijalnim uspehom, gde bi mladi autori mogli da izbruse svoj autorski rukopis.

Pored produkcije, Kino klub ima programe edukacije kroz filmske radionice, kao i programe koji služe popularizaciji kratkog filma kroz tematske projekcije i festival kratkog filma Filmski front .

Kino klub u prvo vreme funkcioniše kao neformalna grupa u okviru Foto kino video saveza Vojvodine, a od 2005. godine je registrovan kao udruženje građana pod imenom Nezavisni filmski centar Kino klub Novi Sad.

U produkciji Kluba urađeno je bliže stotinu kratkih dokumentarnih, igranih, animiranih i eksperimentalnih filmova, kao i tri dugometražna igrana filma. Predsednica NFC Kino klub Novi Sad je producent Nina Latinović.